jwujek1 - 2010-08-11 21:42:33

1.    OSP - Ochotnicza Straż Pożarna,
2.    MDP – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza,
3.    PSP - Państwowa Straż Pożarna,
4.    JRG - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
5.    ZG ZOSP RP - Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej,
6.    KG PSP – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
7.    KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
8.    KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
9.    KM PSP – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
10.    KSRG - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
11.    SiTP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
12.    CNBOP - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej,
13.    KCKRiOL - Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności,
14.    WSKR - Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa,
15.    PSK - Powiatowe Stanowisko Kierowania,
16.    MSK –Miejskie Stanowisko Kierowania,
17.    PA - Punkt Alarmowy,
18.    CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
19.    SGSP - Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
20.    SA PSP – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,
21.    GCBA - Samochód Gaśniczy Ciężki z Beczką i Autopompą,
22.    GBA - Samochód Gaśniczy z Beczka i Autopompą,
23.    SDł - Samochód Dowodzenia i Łączności,
24.    SRt - Samochód Ratownictwa Technicznego,
25.    SRd - Samochód Ratownictwa Drogowego,
26.    SRChem - Samochód Ratownictwa Chemicznego,
27.    SD-30 – Samochód z drabiną mechaniczną o długości 30 m,
28.    SOp – Samochód Operacyjny,
29.    SCZ-18 - Samochód Cysterna pojemność 18 000 l wody.

kody do crashday na kase wierszyk dla przyjaciółek ćwiczyć najpierw duźe mięśnie warfama tur 4 cena www.madapazajjj.pun.pl