jwujek1 - 2010-08-11 21:32:18

Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

1)    ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.
2)    ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych.
3)    ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowanych do ZL i ZL II.
4)    ZL IV – mieszkalne.
5)    ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

kawasaki zr750 zephyr forum analiza i interpretacja tekstów kultury www.fps.pun.pl ergonomia korekcyjna www.yaoisecondlife.pun.pl